Kwartalnik Aromaterapia

tom 29, numer 2, Wiosna 2023

ISSN 2956-5324

O Kwartalniku

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego istniejącego od blisko 30 lat, prezentuje najnowsze wyniki badań i wiedzę na temat aromaterapii. W każdym numerze wiodącym tematem jest jeden lub grupa olejków eterycznych. Ponadto przegląd literatury światowej, praktyka aromaterapeutów, dermatologia i kosmetologia, masaż aromaterapeutyczny, informacje PTA, konferencje i kongresy, wiadomości ze świata.


Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
rej. pras. 4942, ISSN 2956-5324
Wydawca: Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne,
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18,
e-mail: info@pta.org.pl

01

redakcja

Redaktor naczelna:
Dr inż. Iwona Konopacka-Brud
Redaktor naukowy:
Dr inż. Władysław S. Brud
Sekretarz redakcji:
Mgr inż. Aldona Radoszewska
Rada naukowa:
Hab. Dr hab. Stanisław Lochyński – Przewodniczący
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Hab. Dr hab. n.med. Monika Sienkiewicz
Uniwersytet Medyczny, Łódź
Dr hab. Ewelina Pióro-Jabrucka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Dr hab. Anna Piotrowska
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk tekstów za zgodą redakcji. Artykuły naukowe są recenzowane.

Procedura recenzowania

Redaktor naukowy dokonuje wstępnej oceny publikacji i może ją od razu odrzucić, gdy np. nie spełnia ona podstawowych wymogów pracy naukowej. Do publikacji w kwartalniku Aromaterapia przyjmowane są artykuły oryginalne, przeglądowe oraz o charakterze informacyjnym. Wstępnie zaaprobowany przez redaktora naukowego manuskrypt jest wysyłany poprzez redakcję do recenzenta, który jest naukowcem zajmującym się tą samą lub bardzo pokrewną tematyką badawczą, mającym wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie przynajmniej na równi z autorem /autorami. Recenzent jest niezależny tzn. nie jest związany z tą samą instytucją z której pochodzi autor co zapewnia bezstronność w ocenie manuskryptu. W związku z tym Recenzent jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o niezależności u Redaktora Naukowego. Korzystnym jest jeśli recenzent nie jest członkiem Redakcji i Rady Naukowej. Obowiązuje model jednostronnie ślepej recenzji tzn. tożsamość recenzenta nie jest znana autorowi. Recenzent ocenia publikację i wysyła poprzez redakcję swoją ocenę redaktorowi   naukowemu. Redaktor  naukowy – na podstawie recenzji – podejmuje decyzję o: a. odrzuceniu publikacji, b. przyjęciu jej do druku lub c. odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku, redaktor naukowy razem z publikacją posyła autorowi (autorom) teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów. Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzenta autor ponownie wysyła do redakcji. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora. Artykuły naukowe publikowane są wyłącznie po dokonaniu korekty autorskiej. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

02

W Najnowszym Numerze

Sprawdź co znajdziesz w zimowym numerze Aromaterapii

Najcenniejsze olejki eteryczne

mgr inż. Aldona Radoszewska 

Olejek eteryczny Dawana 

Opisano wyjątkowo rzadko spotykany na Zachodzie olejek eteryczny Davana, otrzymywany z liści i kwiatów Dhavanam. 

Najcenniejsze oleje roślinne

dr n. farm. Anna Piotrowska 

Olej z nasion Balanites roxburghii jako nowy surowiec dla kosmetologii 

Wciąż poszukuje się nowych źródeł oleju dla celów kosmetycznych i nutraceutycznych, a jednym z badanych są nasiona Balanites roxburghii.

Aromaterapia i nauka

Magdalena Grażul, Aleksandra Saferna, Monika Sienkiewicz

Melaleuca ericifolia – roślina drzewiasta z Australii produkująca olejek eteryczny o właściwościach prozdrowotnych

Przedstawiono właściwości biologiczne olejku eterycznego pozyskiwanego z rosnącego w Australii drzewa M. ericifolia.

Magia kwiatów

Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Zapaliczka cuchnąca (Ferula assa-foetida L.) 

Zapaliczka cuchnąca (Ferula assa-foetida L.) to bylina z  rodziny selerowatych. Z jej korzenia pozyskuje się gumożywicę – asafetydę (Asa foetida gumoresina).  

PTA radzi

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Wiosenne przebudzenie i olejek eteryczny davana

Opisano sposoby i podano składy mieszanek olejków eterycznych stosowanych w radzeniu sobie z wiosennymi dolegliwościami.

Informacje

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne

Z życia PTA
Komunikaty
Konferencje i sympozja
“Aromaterapia i Nauka” 2023
Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów


Index Copernicus i Czasopisma Naukowe Punktowane MEiN
Informacje dla Autorów, Czytelników i Reklamodawców

Materiały do pobrania: Index Copernicus, Punktacja Czasopism Naukowych MEiN, Informacje dla Autorów i Czytelników

03

Nasi Autorzy

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Redaktor Naczelna

Prezes PTA, Redaktor Naczelna kwartalnika, wieloletni dyrektor ds. rozwoju w firmie Pollena-Aroma, współtwórca Dr Beta®. Współautorka książek m.in. „Tajemnice Aromaterapii – Pachnąca Apteka”, „Aromaterapia dla każdego”. Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

dr inż. Władysław S. Brud

Redaktor Naukowy

Wieloletni Prezes Zarządu „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. Ekspert w zakresie olejków eterycznych, teorii i psychologii zapachu, perfumerii i substancji zapachowych. Członek Komitetu Wykonawczego, w latach 1993-1999 Prezydent IFEAT, Współzałożyciel i pierwszy Prezes PTA.

dr inż. Anna Lis

Redaktor

Współpracuje z redakcją kwartalnika Aromaterapia od 1995 r. Adiunkt w Instytucie Podstaw Chemii Żywności PŁ, specjalistka w dziedzinie fitochemii, w zakresie analizy olejków eterycznych oraz substancji biologicznie czynnych w surowcach roślinnych i produktach kosmetycznych.

dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Redaktor
Członek Rady Naukowej

Współpracuje z redakcją kwartalnika Aromaterapia od 2008 roku. Jest członkiem PTA. Adiunkt w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Doktorat z zakresu roślin leczniczych, wykonany w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. Twórca i autorka cyklu Historie Ziołowe i Magia Kwiatów.

dr hab Krzysztof Śmigielski

Redaktor

prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej, Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Współautor 78 publikacji, w tym 27 w czasopismach z IF, 3 rozdziałów w książce Progress in Medicinal Plants, 30 patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych.

mgr inż. Aldona Radoszewska

Sekretarz Redakcji

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Naturopata, Aromaterapeuta, Zielarz-Fitoterapeuta. W latach 2019-2020 uzyskała certyfikaty ukończenia „Essential Oil Safety Masterclass”,  „Essential Oils for Healthy Skin” oraz „Essential Oil Kinetics Masterclass” organizowanych przez Tisserand Institute. Absolwentka kursów „Podstawy Aromaterapii” i „Masaż  Aromaterapeutyczny”   organizowanych przez PTA w Warszawie.

Dr hab. med. Monika Sienkiewicz 

Redaktor
Członek Rady Naukowej

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej. Zainteresowania naukowe to badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej metabolitów roślinnych, w tym olejków eterycznych, lekooporność drobnoustrojów, zakażenia szpitalne, epidemiologia, podłoże genetyczne chorób.

Dr hab. n. farm. Anna Piotrowska

Redaktor
Członek Rady Naukowej

Pracownik naukowo-dydaktyczny AWF w Krakowie. Kierownik Zakładu Chemii i Biochemii Instytutu Nauk Podstawowych. Autorka prawie 100 publikacji naukowych z zakresu farmakologii, kosmetologii, kultury fizycznej i zdrowia publicznego. Członek PTA. Twórca cyklu o olejach roślinnych w kosmetyce i aromaterapii.

29

Wydanych tomów

112

Wydanych numerów

470

Napisanych artykułów

05

Cennik

Kup pojedynczy numer, lub zamów prenumeratę roczną Kwartalnika
1 numer Kwartalnika

34,90 zł

1 numer Kwartalnika

Zamów Aktualny numer Kwartalnika

lub Wybierz spośród Archiwalnych numerów

Natychmiastowy dostęp

e-wydanie PDF

Prenumerata Roczna

120,00 zł

roczna prenumerata

Zamów 4 kolejne numery Kwartalnika

Otrzymasz Kwartalnik jako pierwszy

Dostęp do wszystkich kupionych numerów

4 e-wydania PDF

Prenumerata

Kwartalnik Aromaterapia jest wydawany w formie elektronicznej i prenumeratorzy otrzymują kolejne numery w formie plików .pdf. Cena prenumeraty wynosi 120 PLN rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza: 34,90 PLN. Prenumeratę można zamówić na dowolną liczbę kwartałów, począwszy od dowolnego numeru – także wstecznie. Zamówienie można przesyłać na adres wydawcy: info@pta.org.pl lub ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. W zamówieniu należy podać wykaz zamawianych numerów, lub rocznik, oraz ew. dane do rachunku. Pojedyncze egzemplarze Kwartalnika można zakupić w formie pliku .pdf na stronach: www.literatura.aromaterapia.pl. Członkowie Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, opłacający składki członkowskie mają prawo do bezpłatnej prenumeraty Kwartalnika. 

06

Opinie

Co mówią o nas nasi Czytelnicy

Zaraziłam się pasją do olejków eterycznych będąc w Azji. Ucieszyłam się bardzo kiedy po powrocie do Polski trafiłam na kwartalnik Aromaterapia.Czytam każdy kolejny numer z zainteresowaniem i w ten sposób uzupełniam swoją wiedzę o różnorodność ich zastosowań ,poznaję nowe olejki i najważniejsze że mocne badania naukowe potwierdzają ich skuteczność.‎ Dziękuję całej redakcji za udostępnianie mi dostępu do wiedzy która jest jeszcze stałe mało popularna

Elżbieta

Czasopismo AROMATERAPIA to kultowa już skarbnica wiedzy o olejkach eterycznych, ich pochodzeniu, składzie i praktycznych zastosowaniach. Nie wyobrażam sobie pracy profesjonalnego aromaterapeuty bez dostępu do takich publikacji. Artykuły niezwykle interesujące także dla czytelnika, którego interesuje zdrowie i naturalne sposoby wspomagania własnego organizmu.

Dariusz Cwajda

Instytut Naturalnej Aromaterapii

Kwartalnik “Aromaterapia” od wielu lat towarzyszy firmie Avicenna-Oil jako rzetelne źródło wiedzy o olejkach eterycznych. Każdy numer to pigułka wiedzy, która pozwala na śledzenie najnowszych osiągnięć naukowych oraz bieżących wydarzeń związanych z dziedziną aromaterapii. Wysoki poziom merytoryczny oraz poruszane naukowo-techniczne aspekty aromaterapii składają się na sukces tego czasopisma. Nasza kadra z powodzeniem wykorzystuje zgromadzone dzięki kwartalnikowi informacje, doradzając klientom w kwestii potencjalnego zastosowania danych olejków.

mgr inż. Katarzyna Popko

R&D Manager w Avicenna-Oil

Kwartalnik Aromaterapia roczniki 1995-2018 jest dostępny w bibliotekach na terenie całego kraju:
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
 • Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy
 • Książnica Pomorska w Szczecinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 • Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku

08

Numery Kwartalnika

Aktualnie możliwe numery do kupienia:
09

Kontakt z Redakcją

Pytania | Współpraca | Reklama | Zamówienia
Dane adresowe

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP: 5242282619

Dane kontaktowe

info@pta.org.pl

Regulamin sklepu | Polityka prywatności