Kwartalnik Aromaterapia roczniki 1995-2018 są dostępne w bibliotekach na terenie całego kraju:

April 11, 2019
 1. Biblioteka Narodowa w Warszawie
 2. Biblioteka  Jagiellońska w Krakowie
 3. Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4. Biblioteka  Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
 5. Biblioteka  Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu
 6. Biblioteka  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 7. Biblioteka  Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 8. Biblioteka  Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
 9. Biblioteka  Śląska w Katowicach
 10. Biblioteka  Publiczna M.St. Warszawy
 11. Książnica Pomorska w Szczecinie
 12. Biblioteka  Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 13. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 14. Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 15. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku